BLOGI
OTA YHTEYTTÄ!
YRITYS
ASIAKKAITA
PALVELUT
ETUSIVU

 

 

Yritysbrändi lisää luottamusta

Yrityksen tarkoitus ja vahva yritysbrändi luovat arvoa asiakkaille, lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ja helpottavat yrityksen johtamista.

 

Milloin yrityksesi tarvitsee brändin rakennusta?

 • Yrityksesi tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä, mutta menetät silti asiakkaita kilpailijoillesi.
 • Mielikuvat yrityksestäsi ovat epämääräisiä, sekavia tai jopa huonoja.
 • Yrityksesi ei erotu kilpailijoiden yrityksistä.
 • Yritystäsi ei pidetä houkuttelevana työpaikkana ja yrityksesi on vaikea saada uusia päteviä työnhakijoita.
 • Yrityksesi on kasvupolun alussa ja tarvitsee vahvan ja selkeän perustan kasvulleen.
 • Yrityksen strategiaan on tulossa isompia muutoksia ja nykyinen yritysbrändisi ei tue uuden strategian toteutumista.
 • Yritykseltäsi on fokus hukassa ja haluat uutta potkua tekemiseen.
 • Olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä ja haluat lisätä yrityksesi arvoa. Brändin rakentaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen yrityskauppaa.

 

Mitä hyötyä on vahvasta yritysbrändistä?

Vahva brändi lisää myyntiä:

 • houkuttelee uusia asiakkaita, ja helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan ostopäätöstä, sillä vahva brändi lisää luottamusta ja vähentää asiakkaan riskin tunnetta
 • mahdollistaa kannattavamman hinnoittelun
 • pitää nykyiset asiakkaat uskollisena

Vahva brändi helpottaa rekrytointia:

 • vahvan brändin yritykseen halutaan töihin
 • yritys saa juuri niitä pätevimpiä työnhakijoita

Vahva brändi lisää yrityksen arvoa, aineetonta pääomaa

Lisäksi brändi helpottaa myyjien työtä ja yrityksen johtamista

 

Brallon palveluilla saat vankan pohjan pitkän ajan kilpailuedun luomiseen. 

 

 

POINTTI™-työpaja 

”Olen työelämäni aikana istunut useissa turhissa workshopeissa. Päivä on voinut olla ihan kiva, mutta työpajan jälkeen organisaation toiminnassa ei ole tapahtunut mitään muutosta. Siksi halusin luoda työpajan, jonka vaikutus näkyy työpajan jälkeen. Itselleni on myös tärkeää, että osallistujilla on työpajassa vähintäänkin mukavaa.”

Katso esitys POINTTI™-työpajasta.

Tehokkaassa puolen päivän POINTTI™-työpajassa työstetään tiimille, yritykselle tai organisaatiolle yhteinen tarkoitus ja sitoudutaan työpajan jälkeen tapahtuvaan toteutukseen. 

Kaikille organisaatioille löytyy tarkoitus. Tarkoitus:

 • Kertoo, miksi yritys on olemassa ja mikä on sen suurempi tai syvällisempi merkitys
 • Voi löytyä pohtimalla, mikä on yrityksen unelma tai minkä muutoksen yritys haluaa saada aikaan
 • Tuo suunnan ja ohjaa tekemistä
 • Motivoi ja innostaa työntekijöitä

POINTTI™-työpaja sopii mm. seuraaviin tarpeisiin:

 • Kehittämään yrityksen tai tiimin toimintaa ja parantamaan palvelun laatua
 • Lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä
 • Parantamaan yhteishenkeä ja tuomaan uutta potkua tekemiseen
 • Uusille johtajille ja tiimin vetäjille tiimin kick-offiksi
 • Työpaja toimii myös tehostarttina yritysbrändin uudistamiselle

 

POINTTI™-työpajan kulku

1. Avaus & alustus (n. 30 min)

Kerrotaan osallistujille, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Fasilitaattorin lisäksi työpajan avauksen voi pitää myös ylemmän johdon edustaja.

2. Tarkoituksen etsintä (2 – 2,5 h)

Etsitään ja ideoidaan organisaatiolle yhteisiä tarkoituksen ja/tai merkityksen aihioita. 

3. Tarkoituksen kiteytys (30 – 40 min)

Etsintä-vaiheen pohjalta työstetään ja kiteytetään organisaatiolle yhteinen tarkoitus.  

4. Yhteenveto, lopetus (20 – 25 min)

Vedetään yhteen lopputulokset ja sovitaan, mitä tapahtuu työpajan jälkeen.

Ennen työpajaa pidetään valmistelupalaveri (n. 1 h), jossa fasilitaattori perehtyy organisaation tilanteeseen, sovitaan osallistujat ja muut käytännön järjestelyt ja keskustellaan työpajan jälkeisestä toteutuksesta. Muutamaa päivää ennen työpajaa osallistujat saavat vielä kutsun (sposti tai kirje), jossa luodaan positiivisia odotuksia työpajan suhteen ja sitoutetaan työpajan jälkeiseen toteutukseen. Työpajaan ei ole etukäteistehtäviä.

Aikataulu

Työpajan kesto on n. 3 - 4 h. Kestoon vaikuttavat tehtäviin kuluva aika ja osallistujien määrä. 

Työpajasta on saatavilla myös koko päivän versio, jossa suunnitellaan ja ideoidaan, miten tarkoitusta lähdetään organisaatiossa jalkauttamaan ja toteuttamaan. Työpajassa pohditaan, mitkä tekijät, arvot ja asiat pitää olla kunnossa ja mitä muutoksia toiminnassa tarvitaan. 

Osallistujat

Osallistujia työpajassa voi olla 6 – 25 kpl. Isommasta organisaatiosta on hyvä poimia osallistujia eri toiminnoista. Työpaja sopii erinomaisesti yritysten ja organisaatioiden johtoryhmille.

Fasilitaattori

Kirsi Orava, Kokenut ja taitava työpajojen vetäjä, ajattelun ja keskustelun sparraaja. Ymmärtää ison kuvan ja osaa tiivistää ja yksinkertaistaa monimutkaisia asioita. Katso myös Kirsi Speakersforumissa.

Työpajan lopputulokset

 • Osallistujat saavat työpajasta kotiin viemisiksi yhteisen näkemyksen organisaation tarkoituksesta
 • Kun olennainen tiivistetään mieleenpainuvasti, kertovat osallistujat yhdenmukaista viestiä eteenpäin.
 • Päästessään vaikuttamaan organisaation tarkoitukseen motivoituvat osallistujat myös sen toteutukseen.
 • Työpajan jälkeen fasilitaattori laatii (1 A4) tiivistelmän tarkoituksesta ja menestystekijöistä. Yhteenveto lähetetään osallistujille.

Työpajan hinnat (puoli pv/koko pv):

Turku-Salo-Uusikaupunki ja lähikunnat                1450 € / 2450 €

Pääkaupunkiseutu-Lahti-Tampere-Pori akseli     1850 € / 3150 €

Muu Suomi                                                                2750 € / 3950 €

Veloitus sisältää kaikki matkakulut. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Puolen päivän työpaja on saatavilla myös arki-iltaisin, joilloin hintaan lisätään 50 %.

Ota yhteyttä ja varaa tiimillesi tai yrityksellesi POINTTI™-työpaja.  

 

Yritysbrändi

Vahva perusta yritysbrändisi rakennukselle
 

Brändillä tarkoitetaan kaikkia niitä mielikuvia, ajatuksia ja tunteita, joita yrityksestä syntyy asiakkaille ja sidosryhmille brändin eri kosketuspisteissä. Brändistä voi tulla vahva vain, jos nämä mielikuvat ja ajatukset ovat yhtenäisiä.

Lue missä tilanteissa yrityksesi tarvitsee brändin rakennusta ja mitä hyötyä brändin rakentamisesta on. 

Yritysbrändi -palvelussa saat yrityksellesi selkeän tavoitebrändin, joka on yrityksesi brändin rakennuksen perusta. Työ sisältää:

 • yrityksen johdon ja työntekijöiden haastatteluja
 • asiakashaastatteluja tai asiakaskyselyn
 • tarvittaessa kilpailijoiden brändien analysointia

Haastatteluista laaditaan yhteenvedot, jotka käydään läpi palaverissa, Tämän jälkeen yrityksellesi työstetään tavoitebrändi yhdelle A4:lle sisältäen seuraavat brändin osat:

Brändin ydin

Brändin ydin voi löytyä asiakkaille tuotetusta arvosta tai yrityksen syvemmästä tarkoituksesta ja merkityksestä. Brändin ydin on kaiken toiminnan ja viestinnän punainen lanka, ja se innostaa ja motivoi työntekijöitä. 

Yrityksen menestystekijät

Menestystekijät ovat niitä yksittäisiä mielikuvia ja ajatuksia, joita yrityksestä halutaan heräävän ja jotka auttavat yrityksen strategian  toteutumisessa. Menestystekijät voivat liittyä hyvin erilaisiin asioihin kuten henkilöstön asiantuntemukseen, tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin, yrityskulttuuriin tai palvelukokemukseen. Menestystekijöitä määritellään yleensä 6 - 8 kappaletta. 

Yrityksen luonne tai persoona

Persoona tai luonteenomaiset piirteet tekevät yrityksestä  mielenkiintoisemman ja kohderyhmälleen helposti lähestyttävän. Persoona heijastuu myös brändin viestintätyylissä. 

Yrityksen kärkiviestit

Menestystekijöiden, persoonan ja brändin ytimen pohjalta yritykselle laaditaan kahdesta kolmeen kärkiviestiä, joita korostetaan kaikessa brändin rakennuksessa ja viestinnässä. 

Työn kulku

1. Valmistelupalaveri (noin 1,5 h), jossa sovitaan haastateltavat työntekijät ja asiakkaat sekä aikataulu. Lisäksi sovitaan haastatteluihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

2. Haastattelujen yhteenvedon läpikäynti (noin 1,5 h)

3. Tavoitebrändin läpikäynti (noin 1,5 h).

Työn kesto on 2 - 4 viikkoa, kesto riippuu haastateltavien lukumäärästä.

Hinta

Yritysbrändi-palvelun hinta on alkaen 4500 euroa (+alv). Palvelun hintaan vaikuttavat haastattelujen lukumäärä ja mahdollinen kilpailija-analyysi. Ota yhteyttä, niin keskustellaan yrityksesi tilanteesta ja tarpeista tarkemmin. 

 

Brändipäällikkö
 

Brändipäällikkö

Yksi keskitetty piste brändin rakennukseen

Brändipäällikkönäsi vastaan brändin yhtenäisestä rakennuksesta.

Brändin rakentaminen alkaa yrityksesi strategiaa tukevalla tavoitebrändin määrittelyllä. Brändin määrittelyn jälkeen suunnitellaan toteutus brändin eri kosketuspisteisiin. Tarvittaessa suunnitteluun ja ideointiin voidaan ottaa mukaan yrityksesi eri toiminnot, esimerkiksi henkilöstöhallinto pohtii, miten brändi näkyy rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. 

Autan kaikessa käytännön toteutuksessa. Organisoin ja koordinoin brändin toteutuksen tarvittavien yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi mainos- ja markkinointitoimistojen kanssa. Vastaan siitä, että yrityksesi brändi toteutuu myös järkevään hintaan. Lopputuloksena saat työntekijöitä innostavan ja asiakkaita houkuttelevan yhtenäisesti toteutetun brändin, josta voit olla ylpeä.

Jos yritykseltäsi puuttuu tavoitebrändi tai tarvitset apua sen toteutuksessa, ota yhteyttä!